วัตถุประสงค์การพัฒนาระบบ

1. เพื่อช่วยเหลือให้สถานประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก [มีห้องพักไม่เกิน 10 ห้อง] ได้มีระบบบริหารงานที่พัก รีสอร์ท หรือโรงแรมไว้ใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

2. เพื่อสนับสนุนเจ้าของธุรกิจที่พักขนาดเล็ก ให้สามารถนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในงานธุรกิจได้ทัดเทียมกับธุรกิจขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ที่มีต้นทุน และโอกาสที่ดีกว่าในการจัดซื้อระบบบริหารจัดการที่มีราคาสูง

คุณลักษณะ และข้อมูลจำเพาะของระบบ

1. ระบบ Easy-Hotel [eaSy Hotel system] เป็น Web application ทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบ Real-time online

2. ออกแบบให้แสดงผลตามประเภทอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน [Responsive Design]

3. เจ้าของสถานประกอบการสามารถเพิ่มห้องพักได้เองตามสิทธิที่ได้รับในระบบ Easy-Hotel

4. มี Dashboard รวบรวมผลสรุป และ สร้างกราฟแสดงผล และ เปรียบเทียบข้อมูลข้อมูลที่สำคัญ เช่น เปรียบเทียบยอดจำนวนผู้เข้าพักในรอบ 3 เดือน ,เปรียบเทียบผู้เข้าพักที่ walk-in ,การ booking หรือ มาจาก social network

5. สั่งพิมพ์รายงานจำนวนผู้เข้าพักตามห้วงเวลา และผลสรุปรายรับค่าห้องพัก และการซื้อการบริการเพิ่มเช่น เตียงเสริม และรายการปรับค่าอุปกรณ์เสียหาย

6. การทำรายการบนหน้าปฏิทินจองห้องพัก ทำงานได้ง่าย โดยวิธีการลากแล้วปล่อย [Drag & Drop] วิธีการเคลื่อนย้าย [Move] หรือ ขยาย และย่นระยะเวลาปฏิบัติ [Resize] เพื่อให้เปลี่ยนแปลงรายการได้ทันที จึงรวดเร็ว และสะดวกสำหรับผุ้ใช้งาน

7. ระบบจะเก็บข้อมูลลูกค้าที่เข้าพักในห้องพักย้อนหลังให้ผู้ขอใช้งานระบบอย่างน้อยเป็น จำนวน 1 ปี หรือ ตามวาระอันควรที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและจัดการข้อมูลของผู้ขอใช้งานระบบ

อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการทำงานของระบบ

1. แสดงผลได้ดีสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลเว็บไซต์ และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้

2. แสดงผลได้ดีสำหรับอุปกรณ์มือถือเคลื่อนที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows mobile , IOS หรือ Android

3. รองรับการแสดงผลได้ดี ที่หน้าจออุปกรณ์ความละเอียดตั้งแต่ 360x640 พิกเซล ขึ้นไป

4. รองรับการแสดงผลได้ดี สำหรับ Brower Firefox ,Chrome ,Safari เท่านั้น